Kilder – Ordforklaring

Tak til alle, med oplysninger

 Kildemateriale:

4 bøger – Se på Billedkunst, Kunstbibliotek
Forlaget Forums A/S, København,

At tegne er at se,     Betty Edwards
Indføring i frihåndstegning
Nyt Nordisk Forlag – Arnold Busck

Ordforklaringer:

Kommer snart